บริหารจัดการเน็ตเวิร์ค อย่าง“รู้ทุกจุด หยุดทุกปัญหา”

 Home / news / Netka Event / บริหารจัดการเน็ตเวิร์ค อย่าง“รู้ทุกจุด หยุดทุกปัญหา”

บริหารจัดการเน็ตเวิร์ค อย่าง“รู้ทุกจุด หยุดทุกปัญหา”
ทำได้ง่ายกว่าที่คิดด้วย NetkaView Network Manager

nnm-see-all-problems-solve-all-problems

ปัจจุบันการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบการเงินได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ในแต่ละวันมีปริมาณข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเกิดขึ้นหลายๆ ล้านรายการ ทุกๆ รายการมีความสำคัญยิ่ง และต้องการความถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว นั่นหมายความว่าระบบให้บริการ การทำธุรกรรมทางการเงินจำเป็นจะต้องมีประสิทธิภาพสูง ดังนั้นจึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายของผู้ให้บริการการทำธุรกรรมทางการเงินอย่างมาก

ความท้าทายดังกล่าวคือการบริหารจัดการระบบเน็ตเวิร์ค ซึ่งต้องมีอุปกรณ์ที่มีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานที่มีความพิเศษ ต้องมีซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถครบครัน ซึ่งจะทำให้การให้บริการธุรกรรมทางการเงินเป็นไปอย่างราบรื่น และรวดเร็ว

ซอฟต์แวร์ที่จะสามารถตอบโจทย์ความท้าทายที่ต้องการระบบเน็ตเวิร์คอันทรงประสิทธิภาพในการให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ดีและคุ้มค่าที่สุด จะต้องมีสมรรถนะที่รองรับการทำงานหนัก มีความสามารรถรอบด้านเป็นหนึ่งเดียว ซึ่ง NetkaView Network Manager (NNM) ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดย บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอยางดี

NetkaView Network Manager (NNM) เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ให้บริการ สามารถรู้ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้น หยุดปัญหาเหล่านั้นได้ทันท่วงที และยังสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขี้นได้ตรงจุด ตลอดจนยังช่วยตรวจสอบคุณภาพของเน็ตเวิร์คว่า ยังมีสุขภาพที่ดี สามารถรองรับการทำงานได้อย่างหนักหน่วงในช่วงเวลาที่มีการซื้อขายเกิดขึ้นจำนวนมาก ซึ่งเป็นช่วงสำคัญที่สุดของทั้งผู้ใช้งานและผู้ให้บริการ


6 เทคนิค NNM ช่วยให้ “รู้ทุกจุด หยุดปัญหา”

หัวใจของการบริหารระบบเน็ตเวิร์คที่ดีจะช่วยให้รู้สถานะของการใช้งาน ปริมาณการจราจรที่เกิดขึ้นในระบบ และสามารถคาดการณ์ถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่ง NNM ได้รับการออกแบบมาให้รอบรู้ทุกแง่มุมได้ง่ายๆ ด้วย 6 เทคนิค ดังนี้

 • 1. Identify Problems (การระบุตำแหน่งของปัญหา)
 • NNM มีความสามารถพิเศษในการระบุตำแหน่งของอุปกรณ์ที่เกิดปัญหาได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้แก้ปัญหาได้รวดเร็ว
  NNM เครื่องมือในการระบุตำแหน่งของอุปกรณ์ที่เกิดปัญหาดังนี้
  • Interactive Network Diagram แผนภูมิแสดงผลแบบ Real-time ที่สามารถมอนิเตอร์ อุปกรณ์เน็ตเวิร์คที่มีอยู่ได้กว่าพันชิ้นในหน้าจอเดียว ทำให้รู้สถานะและปริมาณการใช้งานในระบบ
  • Network Diagram แสดงแผนภูมิที่บอกรายละเอียดการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ และตำแหน่งของการเกิดปัญหา สามารถถึงรู้ความผิดปกติที่เกิดขึ้นว่ามาจากอุปกรณ์ รุ่นใด ยี่ห้อใด ช่วยให้ง่ายต่อการแก้ปัญหา และแก้ได้อย่างเร็ว
  • นอกจากนี้ เครื่องมือประเภทแผนที่ เช่น GIS Map, Custom Map และ Dashboard ต่างๆ ใน NNM ยังเป็นตัวช่วยเพิ่มเติมในการระบุตำแหน่งของปัญหาที่เกิดขึ้น


 • 2. Real-time monitoring (การเฝ้าระวังทุกขณะ)
 • NNM มีความสามารถบริหารจัดการแบบ Real-time ทำให้ติดตามสถานะการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ในเครือข่ายได้ตลอดเวลา สามารถตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเน็ตเวิร์ค โดยจุดเด่นของการเฝ้าระวังทุกขณะ คือการมี Dashboard และหน้า Executive View ที่ช่วยให้สามารถดูค่าการทำงานที่สำคัญๆ ของเน็ตเวิร์คได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือในการบริหารจัดการเหตุการ์ต่างๆ ด้วยการตั้งค่าของความสัมพันธ์ที่อาจเป็นสาเหตุของปัญหา

  ทั้งนี้ NNM มีระบบการแจ้งเตือนทันที (Alert notification) เมื่อเกิดปัญหาขึ้นในเครือข่าย และส่งข้อความการแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบทาง sms, email ผ่านสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างทันท่วงที

 • 3. Troubleshoot (แก้ปัญหาที่ต้นตอ)
 • เมื่อเกิดปัญหาขึ้นในระบบเครือข่าย NNM มีเครื่องมือเบื้องต้น ที่ช่วยวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไขไม่ให้เกิดความเสียหาย NNM จะแสดงข้อมูลให้ทราบถึงต้นตอของปัญหา และวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานในเครือข่าย โดยเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ดูแลสามารถระบุปัญหาได้เร็ว ทำให้แก้ไขปัญหาได้ทันที

  NNM เครื่องมือในการระบุตำแหน่งของอุปกรณ์ที่เกิดปัญหาดังนี้
  • NNM- NetFlow เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์การทำงานของเน็ตเวิร์คในระดับ network layer ด้วยการวิเคราะห์ระบบผ่าน ทำให้สามารถวิเคราะห์การใช้งานได้ในเชิงลึก ทั้งในระดับแอพพลิเคชัน ความสามารถในการรองรับปริมาณการใช้งาน ตลอดจนการใช้ของยูเซอร์แต่ละเครื่อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดระบบการจราจรบนเน็ตเวิร์ค
  • NNM-Application and Network Analysis (ANA) v2015
   ใหม่! เครื่องมือในการทำ Deep Package Inspection ที่ช่วยในการวิเคราะห์เจาะลึกปัญหาถึงต้นตอ สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ลึกจนถึงระดับ Network Layer 7 โดยไม่ต้องใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ใดๆ สามารถวิเคราะห์การทำงานของเน็ตเวิร์คได้ในเชิงลึก พร้อมทำงานแบบ real –time ให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ความล่าช้าในระบบเน็ตเวิร์คเกิดขึ้น ณ จุดใด อีกทั้งยังล่วงรู้ว่าเกิดจากระบบเซิร์ฟเวอร์ หรือจากแอพพลิเคชั่น ซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลระบบเข้าไปแก้ปัญหาได้อย่างไม่หลงทาง


 • 4. High performance (หยุดปัญหาอย่างทรงประสิทธิภาพ)
 • NNM รองรับการบริหารจัดการเน็ตเวิร์คให้อย่างรู้ทุกจุดหยุดทุกปัญหา โดยมีคุณสมบัติทางด้าน Performance ดังนี้
  NNM เครื่องมือในการระบุตำแหน่งของอุปกรณ์ที่เกิดปัญหาดังนี้
  • Rich feature มีหลากหลายฟีเจอร์ครอบคลุมข้อกำหนด (FCAPS) ของ ITU-T ซึ่งเป็นองค์กรทางด้านโทรคมนาคมระดับโลก อีกทั้งยังมีเครื่องมือในการสรุปข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ให้สามารถมองเห็นเป็นภาพรวม ที่แสดงผลเป็นภาพ ตาราง หรือกราฟต่างๆ ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถดูภาพรวมของระบบเน็ตเวิร์คได้ง่ายขึ้น
  • High speed NNM ได้รับการพิสูจน์จากผู้ใช้งานแล้วว่า สามารถทำการตรวจสอบสัญญา หรือ polling ได้ถึง 500,000 interfaces ใน 5 นาที ความรวดเร็วในการทำ polling นี้ ช่วยให้รับรู้สถานะการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ได้รวดเร็ว ช่วยให้การบริหารจัดการเน็ตเวิร์คขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่าย
  • High reliability NNM ได้รับการเลือกจากลูกค้าให้ทำงานในโครงข่ายหลักของระบบเน็ตเวิร์คขนาดใหญ่ระดับ Telco และ ISP ชั้นนำของประเทศ และยังได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติที่ผ่านการประกวดในระดับเอเชียแปซิฟิกมาแล้ว

  นอกจากนี้ NNM ยังรองรับการขยายตัวของเน็ตเวิร์คที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในอนาคต และรองรับการทำงานในระบบสำรองข้อมูลในกรณีเกิดภัยพิภัย (DR) ได้ด้วย

 • 5. Proactive (เฝ้าระวังแบบเชิงรุก)
 • NNM ช่วยให้ผู้ดูแลระบบ บริหารจัดการเน็ตเวิร์คแบบเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความสามารถในการเฝ้าระวังแบบเชิงรุก อีกทั้งมีการแจ้งเตือน หากระบบมีการทำงานที่สูงหรือต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้ และแจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในเน็ตเวิร์ค
 • 6. Easy to manage (บริหารจัดการง่าย)
 • NNM เป็นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งง่าย ใช้งานง่ายเพียงเปิดใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตบราวเซอร์ ซึ่งรองรับการทำงานทั้ง Internet Explorer, Chrome, Safari และ Mozilla Firefox นอกจากนี้ NNM ยังสามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ได้หลายยี่ห้อที่เป็น IP devices และสามารถทำงานร่วมกับหลากหลายเทคโนโลยี
  นอกจากนี้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของอุปกรณ์ในระบบ NNM ผู้ดูแลระบบสามารถปรับปรุงข้อมูลโดยอัตโนมัติได้ ช่วยลดงานประจำของผู้ดูแลระบบได้เป็นอย่างมาก ยิ่งกว่านั้น NNM ยังสามารถบริหารจัดการผ่าน PC Desktop, Laptop รวมทั้ง Tablet และ smart phone ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ไลฟสไตล์การทำงานแบบ IT anytime, anywhere ในปัจจุบันได้ อีกทั้งยังมีรายงานให้เลือกใช้มากถึง 400 รายงาน และ 40 Dashboard เลยทีเดียว

ทั้ง 6 เทคนิคของซอฟต์แวร์ NNM จะช่วยให้ผู้ให้บริการการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมั่นได้ว่าจะเป็นผู้ให้บริการที่มีความพร้อม และมีความเป็นเลิศได้อย่างมั่นคง

หากท่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราที่ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 02 978 6805, 02 517 4993-4Contact Info

 • 1 Soi Ramkhamhang 166 Yaek 2
  Ramkhamhang Rd. Khwang Minburi, Khet Minburi, Bangkok Thailand
 • 662-978-6805, 662-517-4993-4
 • info@netkasystem.co.th

About Netka System

At Netka System, we provide Intelligent Network Management solutions. Our range of software product includes network management, server management and service management for enhancing customers’ business competitiveness.


Read more

Follow Us