โซลูชั่นที่ตอบทุกโจทย์ความต้องการทางธุรกิจและได้รับการรับรองมาตรฐาน ITIL

 Home / news / Product Updates / โซลูชั่นที่ตอบทุกโจทย์ความต้องการทางธุรกิจและได้รับการรับรองมาตรฐาน ITIL
picture

“บริการ” คือ ส่วนประกอบทางธุรกิจที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างผลกำไร ดังนั้น การบริหารจัดการงานให้บริการที่มีประสิทธิภาพต่อลูกค้า จึงสามารถช่วยให้องค์กรเพิ่มผลประกอบการทางธุรกิจได้ ปัจจุบันซอฟต์แวร์สนับสนุนงานให้บริการลูกค้า NetkaQuartz Service Desk (NSD) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยบริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานให้บริการเพียงหนึ่งเดียวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITIL) ทั้งยังเป็นรายที่ 3 ของเอเชีย ต่อจากจีน และอินเดีย โดยหลังจากผ่านกระบวนการทดสอบอย่างเข้มข้น NSD ก็ได้รับการรับรองมาตารฐาน ITIL 2011 สำหรับกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ (Incident Management Process) จากสถาบัน 2 แห่ง ได้แก่ PinkVERIFY และ AXELOS ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นของซอฟต์แวร์ NSD คุณสามารถมั่นใจได้ว่าทุกโจทย์ความต้องการด้านการบริหารจัดการงานบริการของคุณจะได้รับการตอบสนองอย่างครบถ้วน พร้อมกับมาตรฐานที่เชื่อถือได้

ซอฟต์แวร์ NSD ได้รับการออกแบบให้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเสมือนที่มีประสิทธิภาพและความคล่องตัวสูง เหมาะสำหรับลูกค้าองค์กรที่เป็นผู้ให้บริการ โดยระบบการทำงานของซอฟต์แวร์ มีความสามารถในการบริหารจัดการกระบวนการงานบริการที่ซับซ้อน สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีจำนวนผู้เกี่ยวข้องจากหลายส่วน และต้องการความเที่ยงตรงในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังเหมาะสมกับธุรกิจที่กำลังมองถึงการยกระดับมาตรฐานงานบริการเพื่อเอื้ออำนวยต่อการขยายธุรกิจในอนาคต

NSD เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถตอบทุกโจทย์ความต้องการด้านงานบริการได้อย่างสมบูรณ์ และมาพร้อมกับการรับรองมาตรฐานตามแนวปฏิบัติสากลจาก ITIL คุณจึงมั่นใจได้ว่ากระบวนให้บริการและระบบขององค์กรจะได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ระบบก็จะส่งการแจ้งเตือนทันที ช่วยให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและตรงจุด

ขณะเดียวกัน ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้แผนกไอทีขององค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เนื่องจากซอฟต์แวร์นี้จะแสดงข้อมูลเชิงลึกของปัญหา และความสามารถของทรัพยากรในระบบเครือข่าย ทั้งนี้ โซลูชั่น NSD จึงไม่เพียงช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพแผนกไอทีของคุณ แต่รวมไปถึงการเพิ่มระดับความพึงพอใจให้กับผู้ใช้งานอีกด้วย

และสำหรับผู้จัดการแผนกไอที ซอฟต์แวร์ของเราจะทำให้คุณไม่ต้องวิตกกังวลอีกต่อไป ว่าจะแก้ไขปัญหาได้ไม่รวดเร็วพอ หรือการเกิดผลกระทบเชิงลบต่อธุรกิจ

picture นอกจากนี้ NSD ยังสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครือข่ายอัจฉริยะ NetkaView Network Manager เพื่อสร้างแพลทฟอร์มระบบตั๋วงานอัตโนมัติ (automated ticketing platform) สำหรับแก้ไขปัญหาในเครือข่าย ด้วยระบบงานแบบบูรณาการดังกล่าว ช่างเทคนิคที่รับผิดชอบ หรือที่ปรึกษา สามารถได้รับการแจ้งเตือนในทันทีเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ และลดระยะเวลาในการ down ของระบบเครือข่ายให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานงานบริการลูกค้า และเพิ่มความแข็งแกร่งต่อโอกาสทางธุรกิจของคุณ


Contact Info

  • 1 Soi Ramkhamhang 166 Yaek 2
    Ramkhamhang Rd. Khwang Minburi, Khet Minburi, Bangkok Thailand
  • 662-978-6805, 662-517-4993-4
  • info@netkasystem.co.th

About Netka System

At Netka System, we provide Intelligent Network Management solutions. Our range of software product includes network management, server management and service management for enhancing customers’ business competitiveness.


Read more

Follow Us