Network Monitoring Dashboard Map

Monitor and manage a large network system with the convenience of a single executive view

dashboard-map

The NNM Dashboard Map provides you with a view of the status of an entire network system, featuring detailed maps and information about the network equipment.

เน็ตเวิร์ค นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรธุรกิจในปัจจุบันที่จะต้องมีการเชื่อมโยง มีการสื่อสาร และมีการทำธุรกรรมต่างๆ เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการทำงาน

เน็ตเวิร์คในยุคนี้ทันสมัย มีความซับซ้อน และมีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ กระจายไปในหลายๆ พื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ ซี่งต้องการประสิทธิภาพของการทำธุรกรรมในระดับเสี้ยววินาที

ดังนั้น เมื่อเกิดปัญหาขึ้นในระบบ ผู้ดูแลจะต้องแก้ปัญหาได้ทันท่วงที ซึ่งการบริหารจัดการเน็ตเวิร์คแบบเดิมๆ จะต้องใช้เวลาหาต้นตอของปัญหาทีละจุด ตรวจสอบอุปกรณ์แต่ละตัวจนกว่าจะพบสาเหตุ จึงเป็นภารกิจที่เสียเวลา และมีความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ในระบบ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถมองเห็นภาพรวมในด้านต่างๆ เพื่อให้แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีKey Advantages

ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของ เน็ตก้า ซิสเต็ม ที่นำเสนอรายงานแบบเรียลไทม์ แสดงข้อมูล ณ ปัจจุบันด้วย NetkaView Network Manager Dashboard Module ช่วยให้ผู้ดูแลระบบและผู้บริหารเข้าใจปัญหาได้ง่าย รู้สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น

NetkaView Network Manager Dashboard Module เป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างตรงจุด และรวดเร็วแบบเรียลไทม์ ด้วยการจัดทำรายงานสรุปข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์ทุกตัวในระบบเน็ตเวิร์คอย่างครบถ้วน โดยแสดงผลบนแผนที่เพียง 1 หน้า พร้อมทั้งระบุสถานะการทำงานของอุปกรณ์ด้วยเฉดสี ทำให้ง่ายต่อการอ่านรายงาน

ตัวอย่างในกรณีที่อุปกรณ์ใช้งานเกินภาวะที่กำหนด เช่น เมมโมรี่เต็ม ซีพียูเต็ม เป็นต้น NetkaView Network Manager Dashboard Module ช่วยให้ผู้ดูแลระบบเห็นภาพรวมการทำงานบนเน็ตเวิร์ค รวมถึงรู้จุดเกิดปัญหาได้ทันที

สำหรับองค์กรที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เน็ตเวิร์คทั่วประเทศ หรือทั่วโลก ด้วยรายงานจาก Dashboard Module ทำให้ผู้บริหารสามารถคลิกไปยังแต่ละจุดที่แสดงอยู่บนแผนที่ในหน้ารายงาน เพื่อเจาะลึก (Drill Down) ไปยังจังหวัด อำเภอ หรือตำบล หรือตรวจสอบข้ามทวีปไปยังพื้นที่นั้นๆ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ หรือทั่วโลก เพื่อตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์แต่ละตัว จึงช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาจุดเกิดเหตุของปัญหาในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Key Features

การทำงานของ NetkaView Network Manager Dashboard Module จะแสดงแผนที่และจุดที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ในระบบเน็ตเวิร์คขององค์กร ทั้งบนแผนที่ประเทศไทยและแผนที่โลก โดยแสดงสถานะข้อมูล รายงานสภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งผู้บริหารสามารถเจาะลึกในรายละเอียดตามหัวข้อการแสดงผล มุมขวาของรายงาน จะแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่มีอยู่ในระบบ ตามพื้นที่ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อชัดเจน สามารถกรองข้อมูล (Filter) ได้ตามประเภทที่ต้องการ เช่น รายยี่ห้ออุปกรณ์, รายผลิตภัณฑ์, รายโมเดล และลักษณะการจัดรูปแบบของเครือข่ายที่ผู้ใช้รายนั้นใช้งาน

ส่วนมุมซ้ายของรายงาน จะแสดงข้อมูลอุปกรณ์ที่มีการใช้งาน (Workload) ตามปริมาณการใช้งานสูงสุด ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นข้อมูลสรุป ทั้งข้อมูลค่าเฉลี่ย, การใช้งานมากสุด-น้อยสุด, เปรียบเทียบปริมาณการใช้งานเป็นเปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ รายงานจะอธิบายความแตกต่างของสถานะอุปกรณ์โดยใช้ “สี” ซึ่งสีเขียว คือ อุปกรณ์กำลังทำงานอยู่ สีแดง คือ อุปกรณ์เริ่มมีปัญหา เป็นต้น เฉดสีแสดงความรุนแรงของปัญหา และเมื่อย้ายเม้าส์ไปชี้ตาม “สี” จะเห็นรายละเอียดทั้งหมดของอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ในจุดนั้นๆ ชี้ให้เห็นว่า กำลังทำงานอยู่กี่ตัว, พื้นที่จุดเกิดเหตุอยู่ที่ใด รวมทั้งสามารถกรองข้อมูลที่แสดงในแผนที่ตามประเภทข้อมูลที่ต้องการ เช่น ปริมาณการใช้ซีพียู ปริมาณการใช้เมมโมรี่ เป็นต้นContact Info

  • 1 Soi Ramkhamhang 166 Yaek 2
    Ramkhamhang Rd. Khwang Minburi, Khet Minburi, Bangkok Thailand
  • 662-978-6805, 662-517-4993-4
  • info@netkasystem.co.th

About Netka System

At Netka System, we provide Intelligent Network Management solutions. Our range of software product includes network management, server management and service management for enhancing customers’ business competitiveness.


Read more

Follow Us