Remote Site Monitoring

Control data centers with the Site Environment Monitoring Module

site environment

The NNM Site Environment Monitoring and Control module provides the essential data related to the monitoring and controlling of multiple power sources at data centers.

สภาพแวดล้อมในดาต้าเซ็นเตอร์ เป็นเรื่องหลักที่ผู้ให้บริการจะต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวด ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ มากมาย เพื่อประกันความเสี่ยง ซึ่งระบบบริหารจัดการเครือข่ายก็เช่นกันที่เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญต่อการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ ที่นอกจากจะต้องรักษาระดับอุณหภูมิไว้ที่ 25 องศาเซลเซียสแล้ว ยังต้องควบคุมความชื่น อีกทั้งยังต้องมีน้ำมันเชื่เพลิงที่อยู่ในระดับมาตรฐานเพื่อใช้นการปั่นไฟฟ้าให้กับดาต้าเซ็นเตอร์ หากเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ หรือแม้แต่ระบบน้ำสปริงเกอร์ (ใช้เพื่อการดับไฟ) ที่จะต้องพร้อม รวมทั้งความพร้อมของระบบเครือข่ายและการบริหารจัดการก็เป็นอีกประเด็นที่ต้องตระหนัก ทั้งนี้เพื่อให้ระบบการให้บริการในดาต้าเซ็นเตอร์มีความเสถียรมากที่สุด

ปัจจุบันผู้ให้บริหารดาต้าเซ็นเตอร์ อาจจะยังขาดข้อมูลด้านการบริหารจัดการอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบเครือข่าย ซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้สภาพแวดล้อมในดาต้าเซ็นเตอร์ที่กล่าวข้างต้น ซึ่งจะต้องปฏิบัติให้ตรงตามมาตรฐานตลอดเวลา หากผู้ดูแลระบบดาต้าเซ็นเตอร์มีข้อมูลดังกล่าว จะส่งผลดีตามมาอีกมากมาย ซึ่งวันนี้มีข่าวดีสำหรับผู้ดูแลระบบในดาต้าเซ็นเตอร์Key Advantages of Site Monitoring


ข่าวดี คือ เน็ตก้า ซิสเต็ม ได้พัฒนาและออกแบบเครื่องมือที่จะช่วยมอนิเตอร์สภาพแวดล้อมและควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ในดาต้าเซ็นเตอรร์ โดยชื่อว่า Site Environment Monitoring and Control Module เป็นเครื่องมือช่วยเกาะติดทุกความเปลี่ยนแปลง รวมถึงเหตุการณ์ผิดปกติ ที่เกิดขึ้นภายในห้องดาต้าเซ็นเตอร์ ได้แบบเรียลไทม์ โดยเฉพาะกรณีที่พบกิจกรรมที่ผิดปกติระบบจะทำการแจ้งเตือนอัตโนมัติทันที ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง อีเมล์, เอสเอ็มเอส, สัญญาณเตือนแบบไซเรนที่ติดตั้งในบริเวณอาคาร รวมถึงสัญญาณเตือนจากแสงไฟ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับผู้ดูแลระบบได้อย่างมาก

ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมทุกด้านภายในดาต้าเซ็นเตอร์ได้จากส่วนกลาง ทั้งการเกาะติดสถานะของระบบ, การดูรายงาน, การจัดเก็บข้อมูลประวัติกิจกรรม (History Log) และด้วยระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติและรายงานแบบเรียลไทม์ ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถระบุจุดที่จะต้องแก้ไขปัญหาได้ทันที ไม่จำเป็นต้องส่งบุคลากรออกไปวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่จริง ช่วยให้ประหยัดจำนวนบุคลากร และระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะเห็นประโยชน์มากขึ้นกับบางองค์กรที่มีดาต้าเซ็นเตอร์กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ หรือหลายจังหวัด รวมทั้งยังสอดรับกับแนวโน้มของโลกไอที ที่ปัจจุบันให้ความสำคัญกับการควบคุม เกาะติดการทำงาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาได้จากส่วนกลางอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง ตรงจุดKey Features of Site Monitoring

ทั้งนี้ เน็ตก้า ซิสเต็ม ได้ร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ด้าน Environment Censoring เพื่อนำทุกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในระบบยูทิลิตี้ของดาต้าเซ็นเตอร์ ให้สามารถจัดเก็บอยู่ในฮาร์ดแวร์เพียงเครื่องเดียวได้ และนำส่งข้อมูลเหล่านั้นกลับมา Site Environment Monitoring and Control Module ของเน็ตก้า ซิสเต็ม เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมมา เพื่อใช้ประโยชน์ในการสั่งการทำงานของอุปกรณ์ในระบบที่อยู่ในส่วนต่างๆ ของดาต้า เซ็นเตอร์ ตลอดจนควบคุมความปลอดภัย ด้วยการป้องกันการบุกรุกจากบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้า-ออกดาต้าเซ็นเตอร์

ข้อมูลสำคัญเหล่านี้ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบไฟ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังการทำงานของแบตเตอรี่, Field Panel, DC/AC Power, ระดับน้ำมัน ที่ต่อเชื่อมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อปั่นไฟฉุกเฉินกรณีเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลอื่นๆ เช่น ระดับอุณหภูมิ, ความชื้น, การไหลเวียนของอากาศ, กล้องไอพีที่ติดตั้งอยู่ในดาต้าเซ็นเตอร์แต่ละแห่ง, อุปกรณ์เซ็นเซอร์ เป็นต้น ซอฟต์แวร์ของเน็ตก้า ซิสเต็ม จะจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญทั้งหมด นำเสนอเป็นรายงานให้กับผู้ดูแลระบบในรูปแบบของ Dashboard ที่แสดงแผนที่ระบุตำแหน่งต่างๆ ของอุปกรณ์ในระบบดาต้าเซ็นเตอร์ รวมถึงสถานที่ตั้งดาต้าเซ็นเตอร์ ที่กระจายในหลายพื้นที่ เพื่อระบุกรณีเกิดปัญหาว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ใด (Pin Point Location)

นอกจากนี้ยังมีรายงานข้อมูลระดับอุณหภูมิ, ความชื้นในแต่ละวันหรือเป็นรายเดือน เพื่อให้ผู้ดูแลระบบนำไปบริหารจัดการการใช้พลังงานของอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เครื่องปรับอากาศ, การเปิด-ปิดไฟ, ควบคุมอุณหภูมิของเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น

รวมทั้งมีบันทึกกิจกรรมของผู้ที่เข้า-ออกระบบดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งสามารถแกะรอยย้อนหลังได้ว่า ใครเข้ามาทำอะไร เมื่อไร ตลอดจนสั่งการประตูเปิด-ปิด กรณีพบจากกล้องไอพีว่าบุคคลที่เข้ามาไม่ใช่พนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบของบริษัท โดยสามารถสั่งปิดประตู และทำการแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในอาคารให้เข้าจับกุมผู้บุกรุกได้ทันที เป็นต้นContact Info

  • 1 Soi Ramkhamhang 166 Yaek 2
    Ramkhamhang Rd. Khwang Minburi, Khet Minburi, Bangkok Thailand
  • 662-978-6805, 662-517-4993-4
  • info@netkasystem.co.th

About Netka System

At Netka System, we provide Intelligent Network Management solutions. Our range of software product includes network management, server management and service management for enhancing customers’ business competitiveness.


Read more

Follow Us