Database Monitoring and Management

 Home / Products and Solutions / Server Monitoring Software / Database Monitoring and Management

Network database management system to minimize impact and prevent latency

Database Management Software

ปัจจุบันฐานข้อมูล (Database) คือ “หัวใจหลัก” ของการดำเนินธรุกิจ ดังนั้นฐานข้อมูลจึงมีความสำคัญกับการพัฒนาระบบไอทีด้วยเช่นกัน ซึ่งโดยปกติทุกแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานในองค์กรจะทำการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล จึงเป็นโจทย์ว่าฐานข้อมูลทั้งหมดจะต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการสนับสนุนเครือข่าย


When databases are not responding quickly, there could be serious consequences or a disruption to your business. For example, when a database fails to immediately respond to a stock purchase order, the transaction is affected negatively.


ฐานข้อมูลแบบเครือข่ายแต่ละเวอร์ชั่นมักมีพารามิเตอร์ที่องค์กรสามารถกำหนดการทำงานได้เอง เช่น กำหนดปริมาณคนที่สามารถเข้ามาเชื่อมต่อ, กำหนดจำนวนทรานแซคชั่นที่เกิดขึ้น (หรืออัตราการเชื่อมต่อเข้ามาใช้งานฐานข้อมูล โดยสามารถนับเป็น วินาที, นาที, หรือชั่วโมง) ตลอดจนปัจจัยทางเทคนิคอีกหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล เพื่อให้ฐานข้อมูลสามารถตอบโจทย์งานต่างๆ ในระบบได้


อย่างไรก็ตาม ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ อาจส่งผลให้ผู้ดูแลระบบหรือผู้บริหาร เกิดปัญหาในการบริหารจัดการระบบเครือข่าย หากฐานข้อมูลทำงานล่าช้า ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจสะดุด หรือติดขัดได้ เช่น กรณีการส่งคำสั่งซื้อหุ้น หากโปรแกรมส่งเข้ามาเรียกข้อมูล แต่ฐานข้อมูลหุ้น ไม่ตอบสนองในทันที ส่งผลให้ธุรกรรมซื้อขายหุ้นตัวนั้นไม่เกิดขึ้น สร้างผลกระทบและความเสียหายต่อธุรกิจ นอกจากนี้ ระบบฐานข้อมูลของแทบทุกองค์กร ยังมีการใช้งานหลากหลายยี่ห้ออยู่ในระบบเดียวกัน เช่น Oracle, MysQL เป็นต้น ทำให้การทำงานของฐานข้อมูลแต่ละค่ายมีความแตกต่างกัน ดังนั้น การที่.


จะนำข้อมูลการทำงานแต่ละราย ตลอดจนปัจจัยการทำงานของฐานข้อมูลต่างๆ ในระบบ มาทำการวิเคราะห์จึงไม่ใช่เรื่องง่าย


Key Advantages

ด้วยเทคโนโลยีของเน็ตก้า ซิสเต็ม ที่ได้พัฒนา NetkaView Network Manager DB Management Module ช่วยให้สามารถนำข้อมูลสำคัญๆ ที่อยู่ในฐานข้อมูลต่างยี่ห้อกัน มาทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ปัจจัยการทำงานที่กำหนดไว้ได้อย่างรวดเร็วและเรียลไทม์ ทำให้ระบบฐานข้อมูลที่องค์กรมีอยู่ สามารถตอบสนองหรือส่งข้อมูลตอบกลับได้อย่างไม่ติดขัด และทำได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หรืออยู่ในราว 200-300 รายการต่อวินาที
นอกจากนี้ ยังช่วยในการวิเคราะห์สภาวะการทำงานของระบบฐานข้อมูล ณ ปัจจุบัน ตลอดจนข้อจำกัดในการรองรับปริมาณงาน ทั้งตัวระบบและอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้ดูแลระบบ สามารถวางแผนป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า โดยจะไม่ทำให้ระบบทำงานล่าช้าหรือสะดุด


Key Features

การทำงานของ NetkaView Network Manager DB Management Module จะสามารถนำปัจจัยที่กำหนดไว้ (พารามิเตอร์) ในฐานข้อมูลแต่ละตัว มาทำเป็นมาตรฐาน และแสดงสภาวะของฐานข้อมูล ณ เวลาปัจจุบันว่า ยังสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นหรือไม่, ปริมาณเวิร์คโหลดสูงเกินไปหรือไม่, จำนวนทรานแซคชั่นมากเกินไปหรือไม่, การทำงานของฐานข้อมูลเป็นปกติหรือไม่ เป็นต้น โดยการแสดงสภาวะทั้งหมดนี้จะระบุด้วยว่า รายงานผลที่ออกมา นำมาจากระบบฐานข้อมูลของยี่ห้อใด


การวิเคราะห์สภาวะฐานข้อมูลทั้งหมด จะพิจารณาจากการใช้ประโยชน์, ข้อมูลสถิติต่างๆ ทางเทคนิค เช่น จำนวนการเชื่อมต่อในระบบ, จำนวนอัตราทรานแซคชั่นต่อวินาทีที่เข้ามาเชื่อมต่อฐานข้อมูล, ปริมาณการใข้งานหน่วยความจำของฐานข้อมูล ทั้งแคชและบัฟเฟอร์, ปริมาณการใช้งานซีพียูของหน่วยความจำที่เกิดโดยฐานข้อมูล, อัตราการเข้าถึงบัฟเฟอร์ของตัวฐานข้อมูล, จำนวนของตารางข้อมูลของตัวฐานข้อมูล, จำนวนของฐานข้อมูลที่อยู่ภายใต้ระบบฐานข้อมูล, ขนาดของที่พักข้อมูล (Temp. file size), ปริมาณการใช้งานพื้นที่ดิสก์ (Disc Space), อัตราการอ่านเขียนข้อมูลที่เกิดโดยตัวฐานข้อมูล
ทั้งนี้ เพื่อนำผลลัพธ์จากการวิเคราะห์มาใช้สำหรับวางแผนรองรับ กรณีที่อัตราการใช้ประโยชน์ (Utilization) เพิ่มสูงขึ้น เพื่อป้องกันปัญหา Latency หรือความล่าช้าที่จะเกิดขึ้นกับตัวฐานข้อมูล นำมาซึ่งการลดผลกระทบที่จะเกิดกับธุรกิจ


Contact Info

  • 1 Soi Ramkhamhang 166 Yaek 2
    Ramkhamhang Rd. Khwang Minburi, Khet Minburi, Bangkok Thailand
  • 662-978-6805, 662-517-4993-4
  • info@netkasystem.co.th

About Netka System

At Netka System, we provide Intelligent Network Management solutions. Our range of software product includes network management, server management and service management for enhancing customers’ business competitiveness.


Read more

Follow Us